Stallingen headerfoto

Zoeken

Share |

Stadsbalkon

Stationsplein 1
Groningen

(050) 3187924

Capaciteit: 5439 fietsen
Aantal medewerkers: 22

Zo heet de ondergrondse stalling met plek voor 4150 fietsen voor het stationsgebouw.
U kunt uw fiets gratis stallen onder toezicht van medewerkers van WerkPro. In het gebied is er ook een bewaakte rijwielstalling van de NS.

   

Fiets weg?

Klik hier om te kijken of hij op de AFAC staat.


 
Het voorplein welft daar overheen en is het domein van de voetgangers. Door een aantal kijkgaten valt licht naar binnen en blijft het contact met de buitenwereld bewaard. Het fietspad gaat dwars door deze fietsenstalling heen. Door deze drukte, verschillende kleuren, een goede verlichting en vooral het toezicht wat 24 uur per dag en 7 dagen per week aanwezig is, geeft de ondergrondse ruimte ook 's avonds een veilig gevoel. Het beeld van het Peerd van Ome Loeks is teruggekeerd, in de schaduw van één van de twee grote bomen die aan weerskanten door het plein heen steken.

De totstandkoming

Het stadsbalkon was het laatste onderdeel van de upgrading van het stationsplein. Na het verbeteren van de verkeerssituatie, het transformeren van het busstation was de grote fietsenstalling en verblijfsgebied aan de beurt
Het is een bijzonder plein geworden met daaronder een fietsenstalling met 4150 plekken. Het ontwerp van het stadsbalkon, zo is het genoemd, is gemaakt door architectenbureau KCAP uit Rotterdam.  

In augustus 2002 is begonnen met de werkzaamheden van de metamorfose van het stationsgebied. Om het stadsbalkon te kunnen bouwen, moest er ruimte worden gemaakt. Bovendien moest het stationsgebied overzichtelijker en veiliger worden voor alle verkeersdeelnemers. Hiervoor is het plein verdeeld in grofweg drie stukken: een deel voor de bussen, een plein voor de voetgangers en veel ruimte voor het stallen van fietsen.

Het stadsbalkon is 7 juni 2007 officieel geopend.
Tijdens deze opening is ook ''HET PEERD VAN OME LOEKS'' weer teruggeplaatst.

In het stadsbalkon wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week toezicht gehouden door een team van 18 medewerkers van WerkPro.


Deze website
is door één van onze medewerkers gemaakt over het Stadsbalkon.