Stallingen headerfoto

Zoeken

Share |

Klacht

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door het toezicht van de Stallingen? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker onbeleefd is? Of heeft u een algemene klacht over het stallen van uw fiets? U kunt dan een klacht indienen.

Vul dan het klachtenformulier in:

Naam * :
E-mail adres * :
Telefoonnummer :

Uw vraag of opmerking: *

Wat er met uw klacht gebeurt:

  • De Stallingen beoordeelt uw klacht vertrouwelijk.

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een telefoontje van de medewerker die uw klacht behandelt.

  • De Stallingen kan u uitnodigen voor een gesprek met de bedoeling de klacht op informele wijze uit de wereld te helpen.


Niet eens met de oplossing over uw klacht?
Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u met een bezwaar terecht bij de directie van WerkPro.
Binnen 6 weken krijgt u een brief met de beslissing over uw klacht.

WerkPro t.a.v. directie
Postbus 4159 ED, Groningen
U kunt ook mailen naar info@werkpro.nl.